Naturen

Förändringens vindar blåser

I takt med de växande sociala medierna har både vi människor samt samhället skakats om i sina grundvalar. Trender har mer eller mindre alltid utgjort