Nya Inlägg

Ingen kan gömma sig

Finns det någonting som definierar personlighet såsom livsstil? Det är samtidigt ett så brett spektrum att nästan ett likhetstecken kan sättas mellan

Läs mer »

Det framställande livet

Vi människor är så mycket mer än bara en person. Förutom allt som tillhör vårt inre är också alla de yttre faktorerna på ett eller annat sätt förkropp

Läs mer »

Det moraliska dilemmat

Etiken är något vi människor burit med oss sedan väldigt tidig ålder. Vi har alla olika uppväxt samt förutsättningar men som en viktig faktor kan de f

Läs mer »

Vem avgör?

Lever mot förmodan trots allt uppfattningen angående rätt eller fel vidare kvarstår frågan huruvida vem, vad eller vilka som bär det slutgiltiga ansva

Läs mer »

Galleri