I takt med de växande sociala medierna har både vi människor samt samhället skakats om i sina grundvalar. Trender har mer eller mindre alltid utgjort ett slags inslag i vårt sätt att leva men det har fullkomligt exploderat det senaste decenniet. Ingen tidsepok har varit så revolutionerande i vårt sätt att tänka samt bete oss som 2010-talet. Anledningen stavas kort och gott sociala medier och genom att vi samtidigt har allt det vi behöver i fickan är vi också både mer lättillgängliga och uppslukade av information än någonsin tidigare. Det har nästan gått så pass långt att de sociala medierna blivit en livsstil i sig vilket dessutom skapat helt nya yrken såsom videobloggare, YouTuber eller varför inte influencer. Det är inte helt sällan även de här människorna som samtidigt också vägleder oss människor om vad som är inne i form av mode, kläder och andra livsstilsbaserade områden.

I vår ständigt uppkopplade vardag möter vi hela tiden oskrivna riktlinjer över hur vi vill, ska eller borde vara. Livsstil har blivit det nya svarta och kan vi dessutom samtidigt visa upp detta för andra är det om möjligt ännu bättre. Vi lever i en tid då de sociala medierna mer eller mindre har tagit över vårt fysiska och sociala liv. De har medfört ett onaturligt bekräftelsebehov samtidigt som vi tenderar att bli mindre sällskapliga med varandra. Det går inte att bortse från de positiva aspekterna kring digitaliseringen och allt den medför. Samtidigt är det på samma gång både skrämmande och fascinerande hur den på gott och ont förändrat oss människor så pass mycket.

Den stora frågan i detta sammanhang är om livsstil är för oss själva eller för andra. Det ligger i vår natur att vi sedan barnsben försöker efterapa andra vilket också på olika sätt följer med oss in i vuxenlivet. Vad gäller livsstil kan det vara någonting som via gener, uppväxt eller intressen automatiskt faller på plats. Det kan samtidigt även handla om att antingen inspireras och motiveras av andra människor vilket exempelvis kan hjälpa människor ur diverse problem. Samtidigt kan även motsatsen råda eftersom det även kan handla om att efterlikna andra människor vilket i slutändan kan leda till diverse psykiska problem.

Livsstil borde handla om att finna en balans i livet där slutprodukten ska vara just du och ingen annan.