Rätt och fel

Den anpassningsbara människan

Det spelar ingen roll vad det egentligen handlar om. Vi människor har en fantastiskt förmåga att förhålla oss till rådande omständigheter samt omgivning. Historien har ett upprepat antal gånger genomgått revolutionerande förändringar som vi på ett eller annat sätt gått till mötes. Med det sagt har detta uppträtt på väldigt olika sätt runt om i världen där vissa av oss inte ens har fått chansen att anpassa sig. Det är samtidigt också här livsstilar fötts och hjälpt oss att leva vidare.

Livsstilar har inte sällan skapats ur diverse sociala, ekonomiska, kulturella och religiösa sammanhang. Ur dessa har det i sin tur sedan skapats subkulturer där varje gren också har fått sin egen livsstil. Dessa har med tiden sedan skapats av familj, intressen, arbete, mat, kläder etc. Det här har precis som allt annat ändrats över tid och på så vis skiljer sig exempelvis 1700-talet ganska mycket åt från idag.

Under 1700-talet fanns det inte mycket information att hämta såvida du inte tillhörde samhällets elit. Det var samtidigt en tid av stor förändring då upplysningstankar med sunt förnuft och frihet i fokus medförde att människan fick en helt ny syn på världen. Det var trots allt fortfarande en tid då individen till största delen fick utgå ifrån sig själv även om samhället fortfarande hade ett enormt inflytande över hur hen skulle bete sig. Det var till skillnad från idag tvunget att skapa sitt egna lilla levnadssätt. I dagens digitaliserade samt globaliserade värld utgår vi i första hand ifrån andra människor. Utmaningen ligger i att försöka kombinera dessa två ytterligheter till ett enhetligt paket.

En rullande kula

Det är ganska intressant med det faktum att livsstil är en slags länk mellan individ och samhälle. Det är här allt det där vi förhåller oss till uppstår. Detta förhållningssätt kan liknas vid en bubbla med ett litet lufthål. Det är vår grej men vi väljer trots allt via vår omvärld att ta in olika former av motivation, inspiration, tankar och idéer. Även om samhället finns där som en evig stöttepelare, i vissa fall en bortstötningspelare, tillhör ändå livsstilen den individuella människan.

Detta förhållningssätt har genom historiens gång tolkats, förändrats och anpassats på olika sätt. Det vissa människor ser om en utveckling anser andra vara en total stagnation.

I början av 1900-talet var det fortfarande en ganska från industrialiseringen pånyttfödd värld där det nya levnadssättet skapade helt nya förutsättningar. En generellt sett ökad välfärd fick människor att börja gå ut och socialisera sig på ett helt annat sätt än tidigare. För de flesta var fortfarande livsstil starkt relaterat till arbete. Det här har på senare tid bytt skepnad då det idag snarare handlar om att på bästa sätt försöka skilja arbete från fritid eftersom det skapar den där viktiga känslan av distans.

Dagens totala livsstil präglad av sociala medier handlar i stor utsträckning om att, ibland missvisande, skapa en så bra bild som möjligt.