Naturen

Ingen kan gömma sig

Finns det någonting som definierar personlighet såsom livsstil? Det är samtidigt ett så brett spektrum att nästan ett likhetstecken kan sättas mellan