Det är ganska intressant med det faktum att livsstil är en slags länk mellan individ och samhälle. Det är här allt det där vi förhåller oss till uppstår. Detta förhållningssätt kan liknas vid en bubbla med ett litet lufthål. Det är vår grej men vi väljer trots allt via vår omvärld att ta in olika former av motivation, inspiration, tankar och idéer. Även om samhället finns där som en evig stöttepelare, i vissa fall en bortstötningspelare, tillhör ändå livsstilen den individuella människan.

Detta förhållningssätt har genom historiens gång tolkats, förändrats och anpassats på olika sätt. Det vissa människor ser om en utveckling anser andra vara en total stagnation.

I början av 1900-talet var det fortfarande en ganska från industrialiseringen pånyttfödd värld där det nya levnadssättet skapade helt nya förutsättningar. En generellt sett ökad välfärd fick människor att börja gå ut och socialisera sig på ett helt annat sätt än tidigare. För de flesta var fortfarande livsstil starkt relaterat till arbete. Det här har på senare tid bytt skepnad då det idag snarare handlar om att på bästa sätt försöka skilja arbete från fritid eftersom det skapar den där viktiga känslan av distans.

Dagens totala livsstil präglad av sociala medier handlar i stor utsträckning om att, ibland missvisande, skapa en så bra bild som möjligt.