Det spelar ingen roll vad det egentligen handlar om. Vi människor har en fantastiskt förmåga att förhålla oss till rådande omständigheter samt omgivning. Historien har ett upprepat antal gånger genomgått revolutionerande förändringar som vi på ett eller annat sätt gått till mötes. Med det sagt har detta uppträtt på väldigt olika sätt runt om i världen där vissa av oss inte ens har fått chansen att anpassa sig. Det är samtidigt också här livsstilar fötts och hjälpt oss att leva vidare.

Livsstilar har inte sällan skapats ur diverse sociala, ekonomiska, kulturella och religiösa sammanhang. Ur dessa har det i sin tur sedan skapats subkulturer där varje gren också har fått sin egen livsstil. Dessa har med tiden sedan skapats av familj, intressen, arbete, mat, kläder etc. Det här har precis som allt annat ändrats över tid och på så vis skiljer sig exempelvis 1700-talet ganska mycket åt från idag.

Under 1700-talet fanns det inte mycket information att hämta såvida du inte tillhörde samhällets elit. Det var samtidigt en tid av stor förändring då upplysningstankar med sunt förnuft och frihet i fokus medförde att människan fick en helt ny syn på världen. Det var trots allt fortfarande en tid då individen till största delen fick utgå ifrån sig själv även om samhället fortfarande hade ett enormt inflytande över hur hen skulle bete sig. Det var till skillnad från idag tvunget att skapa sitt egna lilla levnadssätt. I dagens digitaliserade samt globaliserade värld utgår vi i första hand ifrån andra människor. Utmaningen ligger i att försöka kombinera dessa två ytterligheter till ett enhetligt paket.