Lever mot förmodan trots allt uppfattningen angående rätt eller fel vidare kvarstår frågan huruvida vem, vad eller vilka som bär det slutgiltiga ansvaret för dilemmat. I en trendsättande värld där olikheter samt annorlunda blir alltmer framträdande får också livsstilar av olika börd större utrymme. Det här kan på samma gång både vara någonting bra och dåligt eftersom mycket fortfarande styrs av sociala medier där människor i stor utsträckning tenderar att vilja anamma sådant som snarare ses som en trend än vad de i själva verket faktiskt mår bra av.

I samhället florerar en rad olika livsstilar som på olika sätt beblandas med varandra. Det är också till stor del genom andra människor vi lär oss om livets olika delar. På så vis blir gemene mans levnadssätt en måttstock på hur det förhåller sig i samhället. Det hade förmodligen uppfattats som ganska enformigt och förhållandevis tråkigt om vi alla hade haft exakt samma livsstil. Vi hade inte haft samma goda möjlighet till att utbyta idéer och för den delen inte heller på olika sätt inspirera varandra.

Paradoxalt nog är det vi människor som själva både styr vilka trender som är inne samt hur vi väljer att anpassa oss till dessa.