Vi människor är så mycket mer än bara en person. Förutom allt som tillhör vårt inre är också alla de yttre faktorerna på ett eller annat sätt förkroppsligade. Allt det vi gör, alla val vi genomför och alla sätt vi förhåller oss på blir på ett eller annat sätt vår egna individualiserade livsstil. Två individer kan ha liknande livsstilar och kanske även uttrycker sig på liknande sätt men det blir ändå aldrig en och samma livsstil. Det är också det som är tjusningen med begreppet i fråga. Den kan liknas vid vartannat men framställs alltid på olika sätt.

Det finns därmed lika många livsstilar som det finns människor på jorden. I runda slängar handlar det med andra ord om cirka sju miljarder varierande vandel. På samma sätt är det även möjligt att på samma gång anamma flera olika livsstilar. Det finns inga begränsningar i det här. Den ändå begränsningen är individen själv och det är även här utmaningen ligger i att hitta en balans i huruvida gemene man påverkas av andra människor. Hittas jämvikten här går det också med fog att påstå livsstilen som någonting unikt. I slutändan formas flera olika livsstilar trots allt till en sammanhängande helhet. Det kan exempelvis handla om en rockare som även är en stor anhängare av en sund hälsa där kanske även alkohol starkt begränsas. Detta förknippas inte med den klassiska rockkulturen vilket på så vis framkallar en liten krock i förväntningar. Det åter igen även här de ständiga fördomarna som en yttre skal kommer in i bilden.

Livsstil styrs av så många olika faktorer och ingen är viktigare än den andra. Det gäller att hitta helheten där hänsyn behöver tas till såväl inre som yttre faktorer.

Uttrycket att vi alla är olika kunde i detta sammanhang inte bli mer sanningsenligt.