Etiken är något vi människor burit med oss sedan väldigt tidig ålder. Vi har alla olika uppväxt samt förutsättningar men som en viktig faktor kan de flesta av oss i slutändan skilja på rätt och fel. Ett problem kvarstår. Samtidigt som vi ska skilja på dessa ytterligheter blir vi dessutom idag mer än någonsin tidigare inskolade med att det varken finns rätt eller fel. Det här är något som understryker allas lika värde men blir också aningen missvisande eftersom det kan framkalla drifter i oss som annars inte uppstår.

Det här avspeglas på liknande sätt i vårt sätt att leva. Oavsett vad vi väljer att göra står moralen där likt ett politisk överhuvud och dikterar villkoren. Denna förkroppsligas inte helt sällan av andra människor som ibland omedvetet leder oss in i tankarna om vad som bör göras. Ibland kan det här vara en vital del i vår fortsatta funktion men kan på samma gång få motsatt effekt och ge en direkt begränsande verkan.

Så länge rätt och fel används på ett för mänskligheten lämpligt sätt är de avgörande för vår existens samt överlevnad men om motsatsen råder kan motsatt effekt uppstå.