Att ha en hälsosam ekonomi som du har kontroll över är bra ur flera perspektiv. När du har kontroll minskar du risken för att du ska må dåligt över pengar. Det bästa sättet för att öka kontrollen över din ekonomi är att göra en hushållsbudget. Det är även viktigt att du har skyddat din ekonomi mot oförutsedda händelser. Att exempelvis ha en villaförsäkring som begränsar dina kostnader om något händer med ditt hus är guld värt. Det finns olika villaförsäkringar, så hitta en variant som passar för just ditt behov.

Bygg en akutbuffert

När du har en villaförsäkring och något händer med ditt hus vet du att kostnaderna är begränsade. Annars kan skador på hus bli hur dyra som helst om du har otur. Villaförsäkringen tillsammans med hemförsäkringen är en stor trygghet när olyckan är framme. Förutom att ha försäkringar är det bra att bygga upp en buffert. De pengarna som du har i din buffert kan du använda när krisen är ett faktum. När du har använt pengar från din buffert ska du prioritera att fylla på din buffert igen. Bufferten ger dig marginaler i din ekonomi när något händer som du inte kunnat förutse. Att ha en akutbuffert på ungefär 10 000 – 30 000 kronor är en bra första mål.

Spara för en större trygghet

När du gör en hushållsbudget får du stenkoll på dina inkomster men även dina utgifter. Det är utgifterna som oftast går att påverka mest. Gå igenom alla dina utgifter för att se om det finns några som är onödiga och som du klarar dig utan. När du gör en hushållsbudget ser du svart på vitt om din ekonomi går ihop. Om dina utgifter överstiger dina inkomster måste du försöka göra något åt dina utgifter. Det finns oftast något som du kan skära ner och dra in på. Försök att sträva efter att få ett överskott. När du har ett överskott i din ekonomi har du utrymme att spara. Ett sparande är också en form av trygghet. Det är även bra att använda överskottet för att spara till specifika saker som exempelvis semestern och jul.