Naturen

Det framställande livet

Vi människor är så mycket mer än bara en person. Förutom allt som tillhör vårt inre är också alla de yttre faktorerna på ett eller annat sätt förkropp

Naturen

Det moraliska dilemmat

Etiken är något vi människor burit med oss sedan väldigt tidig ålder. Vi har alla olika uppväxt samt förutsättningar men som en viktig faktor kan de f

Naturen

Vem avgör?

Lever mot förmodan trots allt uppfattningen angående rätt eller fel vidare kvarstår frågan huruvida vem, vad eller vilka som bär det slutgiltiga ansva