De flesta bedömare är eniga om att förändringens vindar blåser och att vi är på väg mot sämre tider. Hur mycket sämre tider som väntar oss är det emellertid inte någon som med säkerhet kan svara på, även om det inte saknas åsikter. Många av oss känner en oro inför framtiden och för de flesta är det ovissheten som är det värsta, det vill säga att inte veta vilken framtid som vi ska planera för.

Tillhör du den kategori av människor som känner ett knip i magen när du tänker på framtiden kan en lösning vara att bli en prepper, det vill säga en person som aktivt förbereder sig för sämre tider. På så sätt får du viss kontroll över situationen och kan i vart fall vara så förberedd som möjligt när de sämre tiderna är ett faktum. I det följande kommer du att få ett par grundläggande tips på några steg som du kan ta för att bli en prepper och vara väl rustad för de flesta katastrofscenarier.

Investera i guld och andra ädelmetaller

Att i princip samtliga våra betalningar sker digitalt är något som de flesta anser vara positivt. Det är få av oss som saknar att gå runt med en plånbok fylld av sedlar och växelmynt. Problemet med digitala betalningar är att de förutsätter att samhället, och dess betalningssystem, fungerar klanderfritt. Skulle det bli en större katastrof, t ex ett längre elavbrott, kommer du inte att kunna göra några som helst inköp där betalningen sker digitalt.

Ett av de första stegen som prepper är därför att du ser till att ha alternativa betalningsmedel hemma. Med detta avses vanliga sedlar men även olika ädelmetaller, framförallt guld och silver som alltid är möjligt att sälja. Ädelmetaller har alltid, och kommer alltid, att fungera som betalningsmedel. Det gäller framförallt när det är sämre tider. Det finns ständigt köpare till ädelmetaller och du kommer i alla tider att kunna sälja guld eller silver för att till exempel kunna köpa mat eller bränsle i en krissituation. Skulle någon kris inte uppstå och vi åter går mot goda tider kan du även då sälja ditt guld eller silver och sannolikt har det vid den tidpunkten stigit i värde och därmed varit en bra investering.

Köp en stuga på landet

Nästa steg är att köpa en stuga på landet där du kan vara helt självförsörjande. Det är viktigt att stugan har tillgång till vatten via till exempel en sjö, bäck eller en brunn. Även om samhället drabbas av en total kollaps ska du kunna gömma dig och överleva i stugan med hjälp av vad som finns i dess omgivningar. Stugan bör även vara försedd med en kamin och tillgången till ved bör vara generös.

Börja att bygga ett förråd med mat

När du väl har förvärvat en stuga är det dags att vara kreativ och bygga upp ett förråd med mat. Hur mycket mat som förrådet bör innehålla beror på vilken framtidssyn som du har. Hos de mest dystopiska prepparna brukar riktvärdet vara att det ska finnas mat för i vart fall ett år. Det som du ska fokusera på vid skapandet av ditt matlager är mat som tål att lagras utan kylutrymme under lång tid. Exempel på sådan mat är i princip all mat som förvaras på konservburk, men även pasta och ris är typiska stapelvaror som finns i de flesta preppares matförråd.